Biuro rachunkowe Konkret

Strefa Klienta

Poniżej prezentujemy najważniejsze terminy i dokumenty księgowe, które z pewnością przydadzą się podczas naszej współpracy. Jeśli potrzebujesz innych informacji i dokumentów skontaktuj się z nami.
KALENDARIUM

Księgowe kalendarium

do 5. dnia następnego miesiąca

termin płatności ZUS dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

do 20. dnia następnego miesiąca

termin płatności ZUS dla pozostałych płatników składek pozostali (płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia - np. wspólnicy spółek, przedsiębiorcy i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe - spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne

do 15. dnia następnego miesiąca

termin płatności ZUS dla płatników posiadających osobowość prawną, m.in.: spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ
DOKUMENTY

Dokumenty do pobrania

PIT-2

POBIERZ

Oświadczenie zgoda na przekazywanie wynagrodzenia
na konto

POBIERZ

Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania

POBIERZ

świadczenie dla celów ZUS

POBIERZ

Wniosek o przyznanie urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego

POBIERZ

Wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

POBIERZ